PRIVACYVERKLARING

Mestlab.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mestlab.nl, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Mestlab.nl verstrekt. Mestlab.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Bestel gegevens
– Uw IP-adres

WAAROM MESTLAB.NL GEGEVENS NODIG HEEFT
Mestlab.nl verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Mestlab.nl uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening ten bate van een monstername of informatie voorziening.

HOE LANG MESTLAB.NL GEGEVENS BEWAART
Mestlab.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN
Mestlab.nl verstrekt uw persoonsgegevens in principe niet aan derden, behoudens indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Mestlab.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Mestlab.nl gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

COOKIES
Onze website gebruikt maar functioneel 1 cookie, en dat is die waarin u uw voorkeur voor het gebruik van cookies van derden vastlegt.
Deze voorkeur kunt u wijzigen op de privacy pagina, te vinden bij de contact gegevens. Hier kunt hu het gebruik van cookies van facebook mee uit zetten. Dat zal dan ook betekenen dat u geen facebook informatie te zien krijgt.

FACEBOOK
Mestlab.nl maakt gebruik van Facebook die gebruikt cookies om u te identificeren en uw voorkeuren toe te passen. (als u hier toestemming voor heeft gegeven via de aangeboden keus) De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Facebook voor meer informatie.
Facebook gebruikt deze informatie op diverse manieren. Facebook kan deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor marketing doeleinden afhankelijk van uw instellingen daar.
Mestlab.nl heeft hier geen invloed op.

YouTube
Mestlab.nl maakt gebruik van YouTube om video´s te tonen. Deze website gebruikt technieken om u ook gerichte advertenties en voorkeurenweer te geven.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door YouTube opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van YouTube voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van YouTube Maps hier aan.
Mestlab.nl heeft hier geen invloed op.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mestlab.nl. Mestlab.nl zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Mestlab.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Mestlab.nl maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mestlab.nl verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mestlab.nl op via info@mestlab.nl. mestlab.nl is een website van Mestlab.nl.

Mestlab.nl is als volgt te bereiken:

Postadres:
Vestigingsadres: Hopmeerweg 3 b, 4725 SH, Wouwse Plantage
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 57244944
Telefoon: +31 (0) 6 206 288 99
E-mailadres: info@mestlab.nl