Lungmask test (combi)

Lungmask TEST:
Också intressant är vårt lungmask-kombinationsprov, där, förutom den vanliga träckprov, också testas på lungmask för 375 kr inkl moms.

 35,25