Fölpaket B

FÖLPAKET:
Fölpaket A består av 3 undersökningar för fölet Endast Ett sådant paket består av 3 fekala undersökningar efter 4 veckor, 3 och 6 månader. I dessa
studier är vi naturligtvis extra uppmärksamma på spolmask utöver standardbestämningarna. Och ger Mestlab.eu råd om den vård som ska ges.
Fölpaket B innehåller 6 undersökningar och är till för både föl- och fölsto. Paketen kostar 438,00 respektive 875,00 SKr.

 79,00