SPOELWORMEN EN ZAND: ’T BLIJFT OPPASSEN

Ongeveer 70 % van de spoelwormbesmettingen treffen we aan bij paarden tot en met drie jaar, de overige 30 % zijn vrijwel gelijk verdeeld over de andere leeftijden met wel weer een zwaartepunt bij paarden van 20 jaar en ouder. Opmerkelijk vaak helaas vinden we de combinatie zand en spoelworm. Het door het zand verstoorde biologisch evenwicht lijkt met name de spoelworm extra kansen te bieden ….

Het blijft dus oppassen met droge weilanden vooral in dit voorjaar.

MestLab.eu : caring 4 your horses.